Correcte ladingzekering steeds belangrijker.

Na het incident met het containerschip MSC Zoe dat op 2 januari 2019 tenminste 277 containers verloor in de Noordzee, zijn veel logistieke vragen ontstaan.

Drie van deze containers zouden giftige stoffen bevatten. Het verlies van de containers heeft grote vervuiling op de Waddeneilanden tot gevolg. Het blijkt dat er afgelopen jaar meerdere containers te water zijn geraakt.

Leefbaar Rotterdam wil van havenwethouder Adriaan Visser weten op welke wijze de havenmeester en de Zeehavenpolitie controle uitoefenen op inkomende en uitvarende containerschepen in relatie tot hun vracht. De grootste politieke partij van Rotterdam pleit op voorhand voor strengere handhaving mocht blijken dat de kapiteins het met het vastzetten van containers niet zo nauw nemen.

Het belang en de noodzaak van correcte ladingzekering neemt daarmee toe en het levert een directe bijdrage als het gaat om veiligheid en efficiency.

Voor meer informatie over ladingzekering en kettingen neem contact met ons op.