KONNEX – Duwratels

Bij het zekeren van de lading wordt de handgreep in de richting van het losse uiteinde bediend.