KONNEX – Trekratels

Bij het zekeren van de lading wordt, in tegenstelling tot bij een duwratel, de handgreep in de richting van de vaste sjorbandbevestiging bediend.