Richtlijn 2014/47/EU – belangrijke wet op het gebied van lading zekeren doorgevoerd.

Zo moeten alle lidstaten van de EU elk jaar een check doen op minstens 5% van het totaal aantal ingeschreven voertuigen op de weg.

Vanaf 20 mei 2019 wordt daarbij ook nog een risicoclassificatiesysteem ingevoerd op basis hiervan worden de meest risicovolle ondernemingen nauwlettender en vooral vaker gecontroleerd.

Zo zijn er uiteraard een aantal algemene regels, het uitgangspunt blijft dat het ladingszekeringssysteem bepaalde krachten tijdens het vervoer moet kunnen weerstaan. Daarbij zie je ook dat er aanvullend hierop verschillende maatstaven gehanteerd worden in verschillende landen en regio’s. Het allerbelangrijkste aspect hierbij is natuurlijk aansprakelijkheid.

In Nederland is de vervoerder aansprakelijk voor schade ontstaan tussen inontvangstneming en aflevering van de goederen.

Mocht je meer willen weten over ladingzekering neem dan contact met ons op voor meer info.